Pwy Ydym Ni

logos

Dathliadau Shakespeare yn fenter sy'n cael ei harwain ar y cyd gan Stratford ar Gyngor Dosbarth Avon a Stratford-upon-Avon Cyngor Tref, datblygu Dathliadau Pen-blwydd y Shakespeare draddodiadol yn Stratford-upon-Avon i'w gwneud yn gynaliadwy, gan leihau'r pwysau ar y pwrs cyhoeddus lleol.

Mae'r ddau Gyngor yn darparu brif orymdaith y Dathliadau Pen-blwydd Shakespeare ', sy'n cael ei gynnal gan y Cyngor Tref ac a fynychwyd gan ddiplomyddion, ymwelwyr nodedig, pwysigion lleol, grwpiau cymunedol a phlant ysgol. Wedi hynny, the Community Carnival Parade, sydd yn ei 2018 yn seiliedig ar thema lenyddol, hefyd yn cael ei drefnu gan y ddau Gyngor gyda chymorth sylweddol o sefydliadau partner.

Ein prif gyfeiriad masnachu yw Dathliadau Shakespeare, C / o Stratford-upon-Avon Cyngor Tref, Neuadd y Dref, Defaid Stryd, Stratford-upon-Avon, Swydd Warwick, CV37 6EF. Stratford-upon-Avon Town Council’s VAT number is 273610371. Os oes gennych unrhyw bryderon am ddeunydd sy'n ymddangos ar ein gwefan os gwelwch yn dda cysylltu â ni.

 

gyda chefnogaeth hael gan Ymddiriedolaeth Tref Stratford.