Bod yn Wirfoddolwr

Dod yn Wirfoddolwr ... a bod yn rhan o hanes

Mae llawer o wirfoddolwyr yn dod ymlaen bob blwyddyn i roi eu cymorth hanfodol i'r prif orymdaith. Eu hymroddiad a'u hymrwymiad ffyddlon yn dyst i'r hoffter dwfn fod llawer o bobl yn teimlo ar gyfer y dathliad traddodiadol o Pen-blwydd Shakespeare yn Stratford-upon-Avon. Rydym yn hynod ddiolchgar i bob un ohonynt am eu cefnogaeth amhrisiadwy, heb y Dathliadau Shakespeare, fel yr ydym yn eu hadnabod, syml, ni fyddai'n bosibl.

Byddem wrth ein bodd eich gwahodd i ddod yn rhan o'r tîm hwn o wirfoddolwyr ac yn ymuno yn ysbryd cymunedol bod hyn yn wych cynnig pasiant.

Marsialiaid: Mae nifer o Marsialiaid yn dychwelyd bob blwyddyn i helpu i sicrhau rhediad esmwyth yr orymdaith, ac mae angen rhagor o. OS GWELWCH YN DDA HELP!

Stiwardiaid / deiliaid Safonol: Local community representatives and young volunteers from secondary schools escort the many international representatives and VIPs to their flags positions lining the streets and act as host to help them join in and enjoy the festivities.

Os gwelwch yn dda cysylltu â ni os ydych yn angerddol am y dathliadau ac eisiau gwirfoddoli i fod yn rhan o hanes.

Fel arall, lenwi ffurflen Datganiad o Ddiddordeb.Datganiadau o Ddiddordeb Ffurflen