Vara volontär

Bli volontär ... och vara en del av historien

Många frivilliga kommer fram varje år för att ge sitt viktiga stöd till huvudparad. Deras lojala hängivenhet och engagemang är ett bevis på den djupa tillgivenhet som många människor känner för det traditionella firandet av Shakespeares födelsedag i Stratford-upon-Avon. Vi är enormt tacksamma för dem alla för deras ovärderliga stöd, utan vilken Shakespeares Fester, som vi känner dem, skulle helt enkelt inte vara möjligt.

Vi vill gärna bjuda in dig att bli en del av denna grupp av frivilliga och delta i samhället anda som detta underbara festtåg erbjudanden.

Marshals: Många Marshals tillbaka varje år för att bidra till en väl fungerande paraden, och fler behövs. SNÄLLA HJÄLP!

Ordningsvakter / Standard Bärare: Local community representatives and young volunteers from secondary schools escort the many international representatives and VIPs to their flags positions lining the streets and act as host to help them join in and enjoy the festivities.

Vänligen kontakta oss Om du brinner för firandet och vill frivilligt vara en del av historien.

alternativt, fylla i en intresseanmälan formen.Uttryck av intresse Form