Baneri

Mae cred sylfaenol ein sylfaenwyr yw y dylai'r ŵyl o fudd i'r gymuned a'r economi leol o ardal Stratford-on-Avon; rydym yn eich annog i fynychu'r orymdaith ac yn cymryd rhan weithredol.

Mae ein pecynnau baner yn seiliedig ar leiafswm gyfraniad o ddim ond £ 50.00 yn ogystal â chost setup o £ 45.00, for the provision of a flag and corresponding shield. Os nad ydym yn eisoes wedi cael eich baner, byddwn yn cyflenwi baner genedlaethol a tharian. If you would like your own flag and shield please contact Charles Wilson, drwy ffonio 01789 269332 or emailing charles.wilson@stratford-tc.gov.uk, a fydd yn falch i ddarparu rhagor o fanylion.

swyddi baner, a bennir gan y gost, wedi cael eu parthau i feysydd penodol a swyddi o fewn pob parth yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin, gaiff falu. Mae pob sefyllfa faner darparu ar hyd at ddeg o bobl a bydd y baneri yn chwifio am ddeg diwrnod ar ôl y seremoni unfurling ar 21 Ebrill.

Os gwelwch yn dda ddod o hyd i'r Cynllun Faner ar ran 2018 isod, displaying the zones and their corresponding fees.

2018 – Cynllun baner