Pam Cefnogwch Ni

Stratford-upon-Avon wedi bod yn dathlu pen-blwydd William Shakespeare â'r byd ers y 19eg ganrif ac y traddodiad hwn wedi tyfu o ran maint hyd heddiw. Mae'r dathliadau yn awr yn cynnwys cynrychiolwyr o fyd llenyddiaeth, theatr, y byd academaidd a diplomyddiaeth a denu y ddau sylw gan y cyfryngau cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch helpu i ddiogelu dyfodol dathliadau blynyddol Shakespeare yn y dref lle cafodd ei eni, Codwyd, addysgwyd, briod, wedi ymddeol a'u claddu yn y pen draw. We want to ensure that this priceless tradition continues to bring knowledge and pleasure to people across the world, ac yn tyfu ac yn datblygu yn gyffrous, ffyrdd creadigol ac arloesol.

Gall pawb helpu i wneud gwahaniaeth, boed hynny drwy wneud cyfraniad ariannol, wirfoddoli eich amser, neu dim ond yn cymryd rhan. Gyda'ch help, Bydd Dathliadau Shakespeare parhau i ddatblygu a ffynnu a chynyddu manteision mae'n dod at yr holl bobl eu bod yn cyrraedd.

Mae manteision posibl o gefnogi dathliadau yn bellgyrhaeddol, nid yn unig oherwydd ehangder ei arwyddocâd diwylliannol, ond hefyd oherwydd y amlygiad a gynigir gan y byd- sylw yn y cyfryngau ledled. We remain committed to creating a sustainable future for the Celebrations and have an exciting and comprehensive range of means that make it possible for everyone to lend a hand or participate in this highly valued and popular event.