'ન્યૂ લૂક માટે અમારી સાથે જોડાઓ’ જન્મદિવસ ઉજવણી 2018 – કોમ્યુનિટી પરેડ

કાર્નિવલ પરેડ 2018

જો તમે પહેલાથી જ માટે 'નવા દેખાવ' જન્મદિનની ઉજવણી વિશે સાંભળ્યું હશે 2018 જે, ફરી એકવાર, will be jointly organised by Stratford-upon-Avon Town Council and Stratford-on-Avon District Council.

We have been working in partnership with event organiser, LSD Promotions, to create some additional attractions to extend the Celebrations and make it a three-day event. પરંપરાગત તત્વો, આવા પ્રખ્યાત પરેડ અને ધ્વજ ખુલતા સમારોહ તરીકે, will still take place on Saturday but this too comes with a memorable twist.

ખૂબ હકારાત્મક પ્રતિક્રિયા જવાબમાં અમે શેક્સપીયરના નીચેની પ્રાપ્ત 400 માં પરેડ 2016, the Councils decided that this convivial and festive approach should focus in all future Celebrations.

It is hoped that the new initiative will see as many Stratford-on-Avon based community representatives as possible taking part in the inaugural Community Carnival Parade which will feature walking pageants, inspired by works of literature.

The stage is set in Bridge Street and ‘Mr Shakespeare’ will greet each pageant as they pass and will present them with a quill, symbolizing his literary genius being handed down to all aspiring playwrights and authors thereafter.

This Parade promises to be quite a spectacle. There is no limit to the number of participants in each literary pageant, the only stipulation is that each and every tableau should be representative of the work of fiction they set out to portray. The scope is endless as the pageants are not restricted to just works by William Shakespeare.

We hope to see characters from the likes of Charles Dickens, Jane Austin, Beatrix Potter, રોનાલ્ડ Dahl, A A Milne, Arthur Conan Doyle, and let us not forget J K Rowling – how easy would it be just to come dressed as Harry Potter. The list is endless and almost anything goes. જો કે, needless to say, all pageants must be suitable for a family audience!

The Mayor and Chairman of the District Council will judge the pageants and the winner will return to Bridge Street to receive their award and take a final victory lap, all of which will be captured on large screens with a live feed provision.

Participants in the traditional Civic Parade will then leave Bridge Street and make their way to Holy Trinity Church to lay flowers on Shakespeare’s grave. Should they wish, those involved in the literary pageants may also join the end of the Civic Parade. જો કે, everyone may well choose to stay in Bancroft Gardens to marvel at the living statues, all rivalling to take first prize in the inaugural ‘National Living Statue Championship’ in celebration of Shakespeare’s Birthday. This is set to become an annual event from 2018 and is exclusive to Stratford-upon-Avon.

Apart from the Championship, which will be judged on Sunday, there are a number of other events that are being introduced including a craft market on the Recreation Ground on Saturday and Sunday, Poet’s Corner and a carousel on Waterside, a lightshow from across the river on Saturday evening, together with a plethora of street theatre and live vocalists. We are confident that there will be something for everyone at the Celebrations next year.

As you will appreciate there is a lot to organise, and we would be most grateful for your co-operation in advising us early on whether you, and other representatives from the organisation you represent, would like to participate in the Community Carnival Parade next year.

પ્રકારની પૂરતી એક ભરવા માટે કૃપા કરીને વ્યાજ ફોર્મ અભિવ્યક્તિઓ, અને વાયા અમને આ વાપસી પોસ્ટ અથવા ઇમેઇલ દ્વારા 30 ઓક્ટોબર, 2017. નવા ડેટા રક્ષણ કાયદો પ્રકાશ, may I ask you please to specifically tick the box and sign that you give permission for your details to be held on file by Stratford-upon-Avon Town Council for the purposes of participating in future Birthday Celebrations organised by the Town and District Councils.

May I also draw your attention to the small administration charge of £10.00 which will help offset the cost of staging the Celebrations and secure your place in the Parade. Detailed information and formal invitations will follow.

નગરપતિ, વિક્ટોરિયા Alcock, અને જિલ્લા અધ્યક્ષ, જ્યોર્જ એટકિન્સનમાં, આશા રાખું છું કે તેઓ ઉજવણી કરવા માટે તમને સ્વાગત ના આનંદ હશે.