Cysylltu â Ni

We welcome your feedback, p'un a ydych yn defnyddio ffurflen ar y dudalen hon, phone us or write to us using the contact details below. Byddwn yn ymateb i chi o fewn saith diwrnod gwaith os gallwn o bosibl. Wrth gwrs, rhywfaint o adborth yn fwy cymhleth ac efallai y bydd ymateb llawn i'r fater cymhleth gymryd mwy o amser, ond rydym yn anelu at roi i bawb ateb o fewn tair wythnos i dderbyn beth bynnag.

Yr ydych yn croeso hefyd i roi gwybod i ni beth rydych yn meddwl am Facebook a Twitter.

Wyneb yn wyneb: Charles Wilson, tel: 01789 269332

Drwy'r post:

Dathliadau Shakespeare
Stratford-upon-Avon Cyngor Tref

Neuadd y Dref
Defaid Stryd
Stratford-upon-Avon
Swydd Warwick
CV37 6EF

E-bost: charles.wilson@stratford-tc.gov.uk

Facebook: facebook.com/shakespearescelebrations

Twitter: Twitter.com/Shakespearescel