Press

Press Tudalen

Sut ydw i'n cael tocyn y wasg?

Rhaid i bob newyddiadurwyr rhag-gofrestru i fod yn gymwys ar gyfer achrediad y wasg. Darperir tocynnau wasg Cyflenwol yn gyntaf i'r rhai sy'n gweithio i gomisiynu. Er y byddwn yn ceisio darparu ar gyfer holl bersonél y Wasg, Bydd dyraniad yn cael ei gyfyngu, working on a first come first served basis. If you wish to register, please email your name, publication/outlet and your contact details to RMerriman@advent-communications.co.uk or to sdavies@advent-communications.co.uk

Tocynnau Photographers '

Byddwn ond yn achredu 10 ffotograffwyr, ac mae ganddynt hawl i fynd i mewn i'r ardal orymdaith ar eu menter eu hunain.

A allaf drefnu cyfweliadau cyn yr Ŵyl?

Representatives of Shakespeare’s Celebrations Partnership will be available for media interview by prior arrangement. Lle mae'r cyfweliad yn ymwneud â'r awdur neu berfformiwr sy'n ymddangos yn yr Ŵyl byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i hwyluso hyn. Cysylltwch â RMerriman@advent-communications.co.uk or to sdavies@advent-communications.co.uk

Allwn ni ffilmio'r orymdaith?

Gall mynediad i'r safle fod ar gael i griwiau ar wahân. Details on filming other events apart from the Birthday Parade can be found in the media pack, which is distributed to accredited media.

Gall cwmnïau teledu tramor brynu ffilm ŵyl. Cysylltwch â ni i gael mynediad i ffilm.